• Dagvers bereid
 • De beste ingrediënten
 • Verantwoord en smaakvol
Menu

Model privacy- en cookieverklaring webshops en website Meat & Meals versie 02-12-2016


Via de websites van Meat & Meals en de daarbij aangesloten Slagerijen, (hierna: “Meat & Meals en Slagerijen”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Meat & Meals en de aangesloten Slagerijen waarbij u een bestelling plaatst, zijn de verantwoordelijken bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21-11-2016

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen van toegang tot de website www.meatenmeals.nl en de daarbij aangesloten Slagerijen en hun webshops;
 • het afhandelen van een bestelling;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de websites;
 • om u te informeren over nieuwe producten en diensten van Meat & Meals;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • het tonen van gerichte advertenties op de website en op websites van derden.

Gebruik van persoonsgegevens
Door de websites te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Via onze websites heeft u de mogelijkheid om producten te kopen. Bij een aankoop vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. U kunt daarbij ook een account aanmaken en in het account uw gegevens aanvullen of wijzigen. Bij het gebruik van de websites en het kopen van producten vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u zelf aanvult in uw account):
 • Voor- en achternaam    
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • IP-adres (wordt passief vertrekt, zie onderdeel cookies)

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het kopen van producten, afhandelen van de bestelling en informeren over het verloop daarvan;
 • Het inloggen op een account;
 • Het herkennen van uw bezoek en het maken van statistieken.
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren, of zolang als wettelijk noodzakelijk is. 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrief wordt door Meat & Meals verzonden.

Als u een contactformulier op de websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. 

Cookies 
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. 

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze websites u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze websites dan niet meer optimaal werkt. 

Als u ons toestemming geeft, maken wij gebruik van de applicaties van de volgende partijen:
 • Google Analytics
 • Google Adwords
Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze websites wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van content en advertenties op onze websites en op websites van derden op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.
Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze websites worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u via onze websites aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
    
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@meatenmeals.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0513-750422

Meat & Meals 
Pompmakker 2
8447 GJ Heerenveen
KvK 08188915